UAB steigimas

UAB steigimas yra tam tikrų teisinių dokumentų paruošimas, tvirtinimas ir užregistravimas. UAB atidarymas reiškia tam tikros veiklos teisinės formos įregistravimą valstybės įstaigoje Juridinių asmenų registro centre. VĮ Juridinių asmenų registro centras kaupia, sistemina ir saugoja duomenis apie juridinius asmenis. Kokius etapus apima UAB registravimas, pabandysime išsiaiškinti. Įvadinis etapas yra UAB kūrimas. Tikriausiai ne vieno galvoje yra kirbėjusi mintis apie nuosavą verslą, kuris suteikia galimybę laisvai įgyvendinti verslo siekius, suteikia nepriklausomybę. UAB, individualių įmonių steigimas pirmas žingsnis tikslams įgyvendinti. Iki steigimo apsvarstoma būsima komercinė veikla, įmonės pelningumas, nuostolių rizika, kas steigs įmonę – vienas asmuo ar keli būsimi akcininkai, kas valdys ir kontroliuos įmonės veiklą. Kai jau viskas nutarta, iki smulkmenų apskaičiuota, pradedamas UAB steigimas neelektroniniu būdu arba elektroniniu – UAB steigimas internetu. Steigiant UAB neelektroniniu būdu, steigėjas ar steigėjai privalo sudaryti steigimo aktą  (kai steigia vienas asmuo) arba steigimo sutartį (jei steigimą vykdo keli steigėjai). Steigimo aktą ar sutartį, jei šie dokumentai atitinka visus teisinius reikalavimus, patvirtina notaras. Turint notaro patvirtintus steigimo dokumentus, jau galima kreiptis į bet kurio pasirinkto banko aptarnavimo skyrių. Banke atidaroma UAB kaupiamoji sąskaita, kurioje kaupiamas bendrovės įstatinis kapitalas (UAB įstatinis kapitalas yra 10 000 litų).

UAB steigimas
UAB steigimas ir įmonių steigimas

Jei į kaupiamąją sąskaitą privalomą įstatinį kapitalą įneša vienas asmuo, reiškia jis ir bus vienintelis kuriamos UAB akcininkas. Jei įneša keli asmenys, visi asmenys bus akcininkai. Akcijų kiekis proporcingai paskirstomas pagal įneštų pinigų sumą. Dažniausiai vienos akcijos nominali vertė, jei įnešama 10 00 litų, yra 100 litų. Atlikus šiuos veiksmus, būsimai įmonei sugalvojamas pavadinimas. Remiantis statistika, UAB steigėjai dažniausiai parenka būsimą veiklą bent iš dalies atspindintį pavadinimą – jei planuojamas medienos verslas sąlyginis pavadinimas gali būti „Medžio kelias“ ir kt. Tuo tarpu IĮ steigėjai savo verslą pavadina savo vardu ir pavarde, pavyzdžiui – Vardenio Pavardenio individuali įmonė. Grįžtant prie esmės, UAB steigimas tęsiasi notarui patvirtinus steigimo dokumentus: prašymą užregistruoti Registro centre, bendrovės įstatus, steigimo protokolą, dokumentus apie steigėjus, įsakymą, patvirtinantį pagrindinį valdymo pareigybę – direktorių, bendrovės registravimo adresą ir patalpų valdymo teisę įrodančius dokumentus bei visus kitus dokumentus, jei jie privalomi, remiantis LR įstatymais.