Dokumentų tvarkymas

UAB „Archyvavimo sprendimai“ – tai įmonė, užsiimanti dokumentų tvarkymu ir archyvavimu. Šioje įmonėje dirba patyrę darbuotojai – archyvarai, todėl dokumentų valdymo paslaugas patikėti šiai įmonei yra saugu ir patikima. Šios įmonės veikla vykdoma visoje Lietuvoje, todėl net jei esate atokiausiame Lietuvos kampelyje, visuomet sulauksite pagalbos archyvuojant Jūsų įmonės dokumentus.

Archyvuojami visokių tipų veiklos dokumentai, o dokumentų tvarkymo darbas atliekamas greitai ir kokybiškai. Suburta profesionalų komanda užtikrina pilną Jūsų norų įgyvendinimą. Įmonėje dirbantys archyvarai skatinami domėtis naujienomis archyvavimo srityje ir pritaikyti jas savo darbe. Vienas iš sėkmės variklių – komandinis darbas, patirtis ir nebijojimas suklysti.

Darbas dokumentų archyvavimo srityje turi vykti organizuotai, kultūringai ir taikant įvairias inovacijas. Būtent tai ir yra vienas iš įmonės moto.

UAB „Archyvavimo sprendimai” vertinama tarp klientų ir konkurentų. Tai parodo aukštą įmonės poziciją aplinkinių vertinimo skalėje ir tarnauja kaip kokybiška reklama.

Dokumentų tvarkymas
Dokumentų tvarkymas

Dokumentacijos plano rengimas taip pat įtrauktas į siūlomų paslaugų sąrašą. Tai puiki pradžia naujai susikūrusiai įmonei, užtikrinanti kokybišką ir tvarkingą įmonės augimą. Dokumentacijos plane aprėpiamas visas vienų metų ciklas, leidžiantis Jums susidėlioti svarbiausius taškus, t.y. dokumentų tvarkymas ir archyvavimas. Tai ne tik palengvins Jūsų darbą, bet ir suteiks pasitikėjimo savimi bei aplinkinių pagarbą. Tolimesnėje veikloje nesunkiai susirasite reikiamus dokumentus ir fiksuoti dokumentų galiojimo (saugojimo) trukmę.

Dar viena iš UAB „Archyvavimo sprendimai“ siūlomų paslaugų – tai archyvuotos medžiagos administravimas. Visų pirma, pasirinkdami tokį archyvų valdymo modelį Jūs neišnaudosite papildomų žmogiškųjų resursų. Atsiradus pasikeitimams, konkretus administratorius greitai ir aiškiai pakeis įmonės bylų dokumentavimo planą. Nauda akivaizdi, nes kiekvienoje srityje profesionalas savo darbą atlieka geriau nei mėgėjas ar savamokslis.

Ilgai gyvuojančiose įmonėse svarbu atlikti dokumentų vertės ekspertizę, kurios dėka bus nustatytas dokumentų tvarkymo procesas ir sprendžiama kuriuos pasenusius dokumentus palikti saugoti, numatant saugojimo trukmę, o kuriuos gali sunaikinti.

Visi dokumentai yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei kitų institucijų nustatytais norminiais aktais (žiūrėti “Teisės aktai”).

Dokumentų tvarkymas ir išrūšiavimas įveda tam tikrą sistemą dokumentuose, jų saugyklose ir palengvina darbą visiems įmonės darbuotojams. O sunaikinus nereikalingus dokumentus, įmonės patalpose atsiranda daugiau vietos ir tvarkos.

Prieš naikinant dokumentus, reikėtų atlikti jų svarbos ekspertizę. Atrinkus nebesvarbius, saugoti nevertus dokumentus, jie turėtų būti sunaikinti nepaliekant jokių duomenų. UAB „Archyvavimo sprendimai“ užtikrina informacijos neviešinimą ir konfidencialumą, o dokumentų naikinimo darbus atlieka operatyviai ir kokybiškai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *